Πλοηγός

Ο Πλοηγός είναι εφαρμογή η οποία περιλαμβάνει Ναυτικές Οδηγίες για το Ελληνικό Αρχιπέλαγος που έχει συλλέξει και αναλύσει η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, αρχικά δημοσιευμένες στην έντυπη έκδοση των τόμων “Πλοηγός”.

Ο Πλοηγός περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες για:

Ακρωτήρια,  Αλιευτικά Καταφύγια,  Βράχους,  Βραχονησίδες,  Διαύλους,  Κινδύνους , Κόλπους,  Λιμένες,  Λιμενίσκους,  Μαρίνες,  Νησίδες,  Όρμους,  Ορμίσκους,  Στενά,  Φάρους,  Χερσονήσους.

Περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες Γεωγραφικές, Τουριστικές, Καιρικών Συνθηκών και Υπηρεσιών. Οι φωτογραφίες και τα σκαριφήματα που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή πρέπει να σημειωθεί ότι υποστηρίζουν τα κείμενα. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για ναυτιλιακούς σκοπούς. Θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμός με επίσημους ναυτικούς χάρτες.

Ο Πλοηγός περιέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που συλλέγονται και αναλύονται από στελέχη της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια επιτόπιων ερευνών.

Η εφαρμογή Πλοηγός είναι διαθέσιμη για λήψη από το Apple Store και το Google Play.