Πλοηγός

Ο Πλοηγός είναι εφαρμογή η οποία περιλαμβάνει Ναυτικές Οδηγίες για το Ελληνικό Αρχιπέλαγος.

Ο Πλοηγός περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες για:

Ακρωτήρια,  Αλιευτικά Καταφύγια,  Βράχους,  Βραχονησίδες,  Διαύλους,  Κινδύνους , Κόλπους,  Λιμένες,  Λιμενίσκους,  Μαρίνες,  Νησίδες,  Όρμους,  Ορμίσκους,  Στενά,  Φάρους,  Χερσονήσους.

Περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες Γεωγραφικές, Τουριστικές, Καιρικών Συνθηκών και Υπηρεσιών. Οι φωτογραφίες και τα σκαριφήματα που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή πρέπει να σημειωθεί ότι υποστηρίζουν τα κείμενα. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για ναυτιλιακούς σκοπούς. Θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμός με επίσημους ναυτικούς χάρτες.

Η εφαρμογή Πλοηγός είναι διαθέσιμη για λήψη από το Apple Store και το Google Play.